آخرین اخبار

آخرین مطالب

ابوالحسن خرقانی

ابوالحسن خرقانی

چون به جان می‌نگرم جانم درد می‌کند و چون به دل می‌نگرم دلم درد می‌کند و چون به فعل می‌نگرم قیامتم درد می‌کند و چون به وقت می‌نگرم «تو» ام درد می‌کنی.... ادامه متن

پروین_سلاجقه

پروین_سلاجقه

می دانی توی این سطرهایی که حالا تو جا خوش کرده ای، روزی فقط جای من بود؟  تو آمدی  تو رفتی  و من در فاصله ی آمدن و رفتن تو در میان این خطوط آویزان شدم... ادامه متن

پویا میرچی

پویا میرچی

مهر و خوبیه تو بی تو آتشکده ایی ، خاموشم مهر و خوبیه تو آتش فکند، جانم را بی تو پژمرده گلی ، در گلدان مهر و خوبیه تو رنگ دهد، جانم را ای همیشه با من،... ادامه متن

نعمت مرادی

نعمت مرادی

می خواهم ساده بگویم ساده ی ساده خودم را حبس کرده ام کتاب می خوانم فیلم می بینم و گاهی لبخندهایت را روی  پوست پنجره های تمیز اسفند نقاشی می کشم نمی توا... ادامه متن

ایرج عبادی

ایرج عبادی

واهمه از شكستن غرور واژه‌های تو  عطر باغچه هم شكست و قنارهای سركش آواز حجم تنگ قفس را دو برابر دیدند آینه‌ها كه در برابر تاریكی ایستادند خورشید ترك رو... ادامه متن

بیهقی

بیهقی

و همیشه چشم نهاده بودی، تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی، این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و... ادامه متن

کلیه حقوق این سایت برای وبسایت ادبی مرور محفوظ می باشد.