آخرین اخبار

آخرین مطالب

 با آنان نرمخو شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى ‏شدند پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار با آنان مشورت كن و چون... ادامه متن

.احمد_شاملو

.احمد_شاملو

نخست دیرزمانی در او نگریستم چندان‌که چون نظر از وی بازگرفتم در پیرامونِ من همه چیزی به هیئتِ او درآمده بود آن‌گاه دانستم که مرا دیگر از او گریز نیست.... ادامه متن

آمدن گوزن سرخ از آن‌سوی زمستان - یادداشتی بر مجموعه شعر

آمدن گوزن سرخ از آن‌سوی زمستان – یادداشتی بر مجموعه شعر “روزهای مصرف‌شده” سروده سمیه امینی‌راد | به قلم امیرحسین تیکنی

آمدن گوزن سرخ از آن‌سوی زمستان یادداشتی بر مجموعه شعر “روزهای مصرف‌شده” نوشته سمیه امینی‌راد امیرحسین تیکنی   شعر شکستن حصار شبی است... ادامه متن