آخرین اخبار

آخرین مطالب

عقل سرخ . سهروردی

عقل سرخ . سهروردی

به نام خداوند بخشنده مهربان گفتم اي جوان از كجا ميآيي؟ گفت: اي فرزند، اين خطاب به خطاست! من اولين فرزند آفرينشم، تو مرا جوان همي خواني؟! گفتم از چه سب... ادامه متن

فصل  اخر مرگ ایوان اییلیج نوشته تولستوی ...یکی بالای سرش گفت: «تمام کرد!» ایوان ایلیچ گفته ی او را شنید و آن را در روح خود تکرار کرد. در دل گفت: مرگ هم تمام شد دیگر از مرگ اثری نیست.»

فصل اخر مرگ ایوان اییلیج نوشته تولستوی …یکی بالای سرش گفت: «تمام کرد!» ایوان ایلیچ گفته ی او را شنید و آن را در روح خود تکرار کرد. در دل گفت: مرگ هم تمام شد دیگر از مرگ اثری نیست.»

از آن دقیقه فریادهایی شروع شد که سه روز تمام پیوسته ادامه یافت و چنان وحشتناک که شنیدن آن از پشت دو در بسته ممکن بود از همان لحظه ای که به زنش جواب دا... ادامه متن

از احساس گناه، از احساس وحشت، از سکوت، هر کس به طریق خود تلاش می کند رها شود.ناتالیا کینزبورک . ترجمه محسن ابراهیم

از احساس گناه، از احساس وحشت، از سکوت، هر کس به طریق خود تلاش می کند رها شود.ناتالیا کینزبورک . ترجمه محسن ابراهیم

از احساس گناه، از احساس وحشت، از سکوت، هر کس به طریق خود تلاش می کند رها شود. بعضی ها به سفر می روند. در اضطراب دیدار سرزمین های تازه و آدم های گوناگو... ادامه متن

چرا پاراگراف اول یک داستان بسیار مهم است . نگاهی به پاراگراف اول صد سال تنهایی نوشته مارکز

چرا پاراگراف اول یک داستان بسیار مهم است . نگاهی به پاراگراف اول صد سال تنهایی نوشته مارکز

سالها سال بعد، هنگامی که سرهنگ آئورلیانو بوئندیا در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود، بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش ا... ادامه متن

.گینزبورگ

.گینزبورگ

و آدمهایی هستیم، دیگر بدون اشک. آن چیزی که والدینمان را به جنب و جوش وا می داشت اصلا ما را به جنب و جوش وا نمی دارد. والدین ما ومردم پیرتر از ما، ما ر... ادامه متن