آخرین اخبار

آخرین مطالب

بورخس/     الف تنها جایی از جهان است که شامل همه ی جاهایی است که از هر زاویه ای دیده میشوند ؛ هر کدام مجزا از آن دیگری ؛ بدون انکه قاطی شوند  و در هم روند ....    اگر تمام  جاهای عالم در الف  باشد ؛ پس ستاره ها تمام چراغ ها و تمام منابع نور هم در آن هست .
.شبلی

.شبلی

  شبلی را گفتند کار تو با حسین منصور حلاج چگونه بود؟ گفت ما هر دو از سر یک تنور رفتیم؛ الا آنکه نام او عاقل بود، به نام عاقلی سر در نهاد و من به... ادامه متن

آرزو نوری

آرزو نوری

۱) مرا دنیا صدا کن در من هزار تولد ناتمام است بی شمار راه نرفته ۲) گاهی وقتها سنگریزه ام در بستر رودخانه و گاه رودخانه ام بر بستری از سنگ رفته ام یا م... ادامه متن

مظاهر شهامت

مظاهر شهامت

برای باور کردن دیر شده ام این را خود بهتر می دانم و می دانم دور خیز یک پیاله فقط بهانه است سرکشی استکان اما چیزی از اندام تو کم نمی کند باور کن حتی از... ادامه متن

فرناز فرازمند

فرناز فرازمند

دریا نیست که مشتی ماسه بردارم و دور شوم از چشمانش به رودخانه نمی‌توان گفت برو من تاب ماهی‌هایت را ندارم که می‌گذرند از آوندهایم یا گنجشگانی که به هوای... ادامه متن