آخرین اخبار

آخرین مطالب

پروین_سلاجقه

پروین_سلاجقه

می دانی توی این سطرهایی که حالا تو جا خوش کرده ای، روزی فقط جای من بود؟  تو آمدی  تو رفتی  و من در فاصله ی آمدن و رفتن تو در میان این خطوط آویزان شدم... ادامه متن

پویا میرچی

پویا میرچی

مهر و خوبیه تو بی تو آتشکده ایی ، خاموشم مهر و خوبیه تو آتش فکند، جانم را بی تو پژمرده گلی ، در گلدان مهر و خوبیه تو رنگ دهد، جانم را ای همیشه با من،... ادامه متن

نعمت مرادی

نعمت مرادی

می خواهم ساده بگویم ساده ی ساده خودم را حبس کرده ام کتاب می خوانم فیلم می بینم و گاهی لبخندهایت را روی  پوست پنجره های تمیز اسفند نقاشی می کشم نمی توا... ادامه متن

ایرج عبادی

ایرج عبادی

واهمه از شكستن غرور واژه‌های تو  عطر باغچه هم شكست و قنارهای سركش آواز حجم تنگ قفس را دو برابر دیدند آینه‌ها كه در برابر تاریكی ایستادند خورشید ترك رو... ادامه متن

بیهقی

بیهقی

و همیشه چشم نهاده بودی، تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی، این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و... ادامه متن

عقل سرخ . سهروردی

عقل سرخ . سهروردی

با خودمیگفتم که گویی هرگز بود که این چهار بند مختلف از من بردارند ؟ و این موکّلان را از من فرو گردانند و بال من گشوده شود؟ چنان که لحظه در هوا طیران ک... ادامه متن

بیژن نجدی

بیژن نجدی

دستی از من در آغوش آب دستی، دور گردن باران است از شاخه‌ای آویخته دل من سیب شده است بر گیاهی که نیست درخت سیب رگ‌های من طناب و تور شده به خاطر یک ماهی... ادامه متن

کلیه حقوق این سایت برای وبسایت ادبی مرور محفوظ می باشد.